Yhteys Joka Vaikuttaa Onnellisuuteen

Uutisissa( DailyMail): “Uusi tutkimus on osoittanut kuinka lapsuuden ja nuoruusiän myönteiset sosiaaliset suhteet ovat avain aikuisiän hyvinvointiin, kun taas akateemisellä menestyksellä on heikko vaikutus.

“Tiedemiehet eivät tiedä paljoakaan siitä, miten lapsuuden ja nuoruusiän kehityksen näkökulmat – kuten akateeminen sekä sosio-emotionaalinen funktio – vaikuttaa aikuisiän hyvinvointiin.

“He määrittävät hyvinvoinnin yhtenäisyyden tunteen, myönteisten selviytymisstrtegioiden, sosiaalisen sitoutumisen ja itseoivallettujen voimien sekoitukseksi…

“Tulokset näyttivät selkeän polun lapsuuden ja teini-iän sosiaalisesta kytkeytymisestä aikiuisiän hyvinvointiin – osoittaen myönteisten sosiaalisten suhteiden tärkeyden elinajassa aikuisuuteen.”

Kommenttin: Onnellisuus löytyy kytköksessä ympäristöön, harmoniassa maailman kanssa. Kuka tutkimuksia tarvitsee? Maailman on muututtava, tai paremminkin me muutamme sitä ja muutumme onnellisiksi, me, eivätkä he, jotka sanelevat meillä tänään mistä meidän pitää olla onnellisia…

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed