Rauha Pilvien Yläpuolella

Lukiessamme Zoharia tänä Israelille erikoisena aikana ajattelemme korjauksia, jotta ne tapahtuisivat tietyllä tavalla, eli sen ajan tarpeiden mukaan, jossa elämme. Tämä niin, että ne tulevat vaikuttamaan meihin tavalla, joka tuo meille täydellisyyttä, joka johtaa rauhaan.

Muuttukoon tämä pilvi, tämä “Pilvipilari” ylistyksen pilviksi. Ero näiden kahden välillä ei ole se, että pilvi ilmestyy yllemme ja peittää ylemmän valon meiltä, vaan me itse peitämme sen “särmillämme“, rajoituksellamme, heijastuneella valolla ja siksi kohoamme pilvien yläpuolelle.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed