Yksi On Kaikki

Kysymys: Mitä käsite “Yhdestä” tarkoittaa?

Vastaus: “Yksi” tarkoittaa, että on olemassa yksi muoto, joka hallinnoi ja kytkee kaikki yhteen, yhtenäistää ja ylistää, kaikki sisäisten ominaisuuksien äärettömän määrän perusteella, jotka ovat toistensa vastapuolia jokaisella mahdollisella tavalla.

Sellaista kytköstä kutsutaan “Yhdeksi”. Se osoittaa henkilökohtaisten osien äärettömän määrän, jotka sisältyvät Häneen, niiden kytkösten muodon ja jokaisen ainutlaatuisuuden Hänessä. Kaikki nämä sisältyvät Yhden mielikuvaan.

Yksi sisältää koko todellisuuden: Kun Hän oli yksi kokonainen, mutta jakautui sitten moneksi osaksi ja kävi läpi kaikki korjaukset. Kaikki mikä saavutettiin näiden korjausten aikana, kaikkia niitä kutsutaan Yhdeksi. Se tarkoittaa, että Hän sisällyttää absoluuttisesti kaikki Itseensä. Hän ei ole pelkästään Yksi, vaan mieluummin Hän on Yksi siksi, että kaikki on sisällytetty Häneen.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed