Voiko Sisäiset Pyrkimykset Mitata?

Kysymys: Mikä kriteeri voi auttaa henkilöä kontroloimaan eheyttään ja integroituneisuuttaan?

Vastaus: Kriteeri on hyvin yksinkertainen ja selkeä: ihmisen pitää kohota itsekkyytensä yläpuolelle ja suhtautua jokaiseen yhteisön jäseneen periaatteen mukaan “rakasta lähimmäistäsi kuin itseäsi”.

Kysymys: Tätä kriteeriä ei voi mitata. Mitä tarkoittaa “kohota” tai “rakastaa”?

Vastaus: Kriteerin voi mitata epäsuorasti. Emme voi koskaan mitata sisäisiä pyrkimyksiämme, jotka ovat suunnatuja itsekkyyden voittamiseen, emme voi myöskään laskelmoida missä määrin kykenemme sisällyttämään muiden halut omiimme ja sen jälkeen pyrkiä tyydyttämään ne käyttäen omia voimavarojamme ja tavoitteitamme.

Toistaiseksi se ei ole hallinnassamme. Emme soluttaudu luonnon olemukseen tarpeeksi hyvin(elottomaan, vegetatiiviseen, elolliseen ja edes mainitsematta puhuvaa tasoa) voidaksemme aistia sisäisen voiman, joka hallinnoi meitä. Puhumme tässä ihmisen sisäisen maailman mittaamisesta.

On olemassa ihmisiä, jotka onnistuvat kohoamaan itsekkyytensä yläpuolelle ja voivat siten tarkasti mitata ja määrittää sekä itsekkäät, että altruistiset halunsa, voiman joka toimii näissä haluissa, siirtymisen mahdollisuudet, eri keinot ja menetelmät, jotka auttavat heitä suorittamaan kaikenlaisia liikkeitä ominaisuuksiensa puitteissa. Tämä on kuitenkin vain heidän käytettävissään, jotka ovat ansainneet itsensä ja ominaisuuksiensa hallinnan.

Tämä voidaan vain mitata sellaisen henkilön toimesta, joka on löytänyt henkisen rakenteen (oman aistimaailmansa) ja voi vaivatta liikkua siinä. Kun tämä rakenne on paljastunut hänelle ja kaikki nämä ominaisuudet ovat lajiteltuja, silloin hän näkee selkeästi korjaukset niissä. Hän voi mitata itsekkyytensä. Hän ymmärtää henkilökohtaisten ominaisuuksiensa, tunteidensa jne. voiman ja kapasiteetin, jotka eivät loppujen lopuksi ole niin runsaita. Hänelle ne eivät enää ole salaisuuksia.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed