Hymyileminen Vähentää Stressiä Ja Auttaa Sydäntä

Uutisissa (Medical News Today): “Uusi tutkimus osoittaa, että hymyileminen stressitilanteissa voi auttaa sydäntä. Tutkimus, joka julkaistaan seuraavassa Psychological Science numerossa, antaa tukea vanhalle sanonnalle “hymyile ja koeta kestää” ja antaa ymmärtää, että hymyileminen voi myös saada meidät voimaan paremmin.

“Tutkimus on psykologisten tieteilijöiden Tara Kraftin ja Sarah Pressmanin työtä Kansasin Yliopistossa. He tarkastelivat, miten erilaiset ​​hymyilemiset ja ihmisten tietoisuus hymyilemisestään vaikuttaa heidän kykyynsä toipua stressaavista tapahtumista …

“Ikivanha sanonta viittaa siihen, että hymyileminen ei vain välitä onnen signaaleja muille, vaan voisi myös olla tapa selviytyä elämän paineista …

“He havaitsivat, että osallistujat, joita kehoitettiin hymyilemään, erityisesti heitä, joiden kasvot ilmaisivat aitoa tai Duchennen-hymyä, omasivat alhaisemman sykkkeen stressitoiminnasta toipumisen jälkeen kuin he, joiden kasvot pysyivät eleettöminä.”

Kommentti: Nämä toimet aiheuttavat myös ylemmän korjauksen voiman OM (Ohr Makif, Ympäröivän Valon), halutessamme päästä lähemmäksi henkisiä tiloja, joissa emme ole läsnä ollenkaan, mekaanisten  pyrkimystemme avulla muuttua samankaltaiseksi ​​kuin ne, me houkuttelemme nämä kaipaamamme tilat  luoksemme. Periaate on sama ja siksi se toimii. Olemme samassa äärettömyyden maailman voimien  järjestelmässä ja jos käytämme samankaltaisuutta ylemmän asteen kanssa, siinä määrin myös saamme siltä  jotain.

järjestelmäss

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Previous Post: