Levitystyö: Jokaiselta Kykyjensä Mukaan

Kysymys: Kun  saavutamme seuraavan tason konventiossa, työ ryhmässä muuttuu syvemmäksi ja vahvemmaksi, mutta yhdessä tämän kanssa mitä tulee tapahtumaan levittämiselle 99 prosentille?

Vastaus: Meidän täytyy olla mukana levittämisessä. He ryhmässä, jotka ovat sitä mieltä, että voivat levittää, heidän täytyy olla mukana siinä. He voivat luoda pelejä, kirjoittaa materiaaleja ja osallistua. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisten ryhmässä on jaettava velvoitteensa, jokaisen on suoritettava tietty työmäärä palvellakseen 99 prosenttia. On olemassa ihmisiä, jotka voivat esiintyä yleisön edessä.

Monesti naiset menevät miesten etusijalle: He eivät herätä vihamielisyyttä, eivät aiheuta huolta tai epäilystä, eivätkä aikaansaa paljon ongelmia.

Uskon, että kaikki ne, jotka voivat, heille tulisi antaa mahdollisuus osallistua levittämiseen. Sinun ei pitäisi pakottaa henkilöä, joka pelkää tai jos hänellä ei ole sisäistä kutsumusta mennä yleisön eteen, jos hän ei pysty asennoitumaan oikein. Opettaminen vaatii kuitenkin lahjakkuutta ja henkilöllä on oltava sitä. Tietenkin on myös mahdollista oppia, mutta jopa siihen tarvitaan alustusta.

Selventäkää kuka ryhmässä todellakin pystyy käsittelemään levittämistä ja panostakaa heihin. Ja kuka ei, älkää panostako. Älkää pakottako heitä. He voivat auttaa, järjestää asioita ja palvella, joka myös on iso ja olennainen työ, eikä vähemmän arvokas kuin kaikki muu työ. Meidän on vakavasti suhtauduttava näihin olemassa oleviin mahdollisuuksiin, eikä hillitä niitä.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Previous Post: