Itse Valitsit Maan Jossa Haluat Varttua!

Baal HaSulam, ”Rauha Maailmassa” : Ja jokainen yksilö yhteiskunnassa on kuin pyörä joka on liitetty useaan muuhun pyörään ja sijoitettu koneistoon. Yksittäisellä pyörällä ei ole vapautta liikkua itsenäisesti, vaan jatkaa liikkumistaan muiden pyörien mukana määrättyyn suuntaan, mahdollistaakseen koneiston päätehtävän suorittamisen.

Jos pyörässä ilmenee jokin haveri, silloin haveria ei määritellä suhteessa itse pyörään, vaan suhteessa sen suoritukseen ja tehtävään koko koneiston hyväksi.

Ensimmäinen askel menestyksen polulla on saavuttaa tuntemus siitä että olemme kaikki kytkeytyneitä yhteen samoin kuin hammasratas, ilman liikkumisen vapautta suhteessa toisiimme. En voi pyöriä muuten kuin yhteisessä liikkeessä muiden kanssa. Ja jos muut pyörivät, minulla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin pyöriä heidän mukanaan.

Siitä syystä, vain pääsemällä keskinäiseen ymmärrykseen voimme aikaansaada toivotun liikkeen. Jos maailma paljastaa tämän lain, se ei ole muuta kuin vailla pelastusta. Jos paljastamme tämän ryhmässämme, silloin voimme välittää tiedon maailmalle. Tämän pitää olla levittämisen pääaihe, meidän täytyy selvittää käsillä oleva tilanne.

Tehokkain levittämisen muoto on kuitenkin se että paljastamme täydellisen, välttämättömän ja keskinäisen kytköksen meidän jokaisen välillä. Tämän pitää olla pääasiallinen ajatuksemme tapahtumien aikana, niin kuin esim. Unity Day (Yhtenäisyyden Päivä), jota Kabbalistiryhmämme viettävät ympäri maailmaa.

Palamme samaan kuvaan hammasrataista, jossa yhdelläkään ei ole vapautta liikkua itsenäisesti. Huolimatta siitä mitä harhakuvia kullakin voi olla, tai miten väärässä he voivat sokeudessaan olla, asia pysyy ennallaan.

Siitä syystä minun tulee virittäytyä ryhmään ymmärtääkseni ja tunteakseni miten riippuvainen muista ja kytkeytynyt muihin olen – niin että minulla ei ole ainuttakaan vapaata hetkeä – ei sydämessäni, eikä mielessäni, eikä ainoassakaan halussani, ominaisuudessani, ajatuksessani tai suunnitelmassani. Kaikki mitä haluan, mistä unelmoin ja minkä toteutan riippuu loppujen lopuksi muista, enkä kykene tekemään mitään, jos en pääse keskinäiseen ymmärrykseen ja solmi rauhaa heidän kanssaan.

Keskinäisen riippuvuuden oivaltaminen ryhmässä, yhteiskunnassa tai koko ihmiskunnassa on avain maailman korjaamiseen ja ihmisen korjaamiseen. Jos en kuitenkaan vielä ole korjattu, silloin se toisaalta riippuu yhteiskunnasta, sillä se on turmellut minut. Ihminenhän on kuitenkin ympäristön vaikutuksen tulos. Itsehän valitsin ympäristöni, vaikka minulla ei ole voimaa sitä muuttaa.

Ihminen on kykenemätön virittäytymään pois yhteiskunnasta, sekä hyvässä, että pahassa. Siitä syystä yksilöä sinänsä ei arvosteta, vaan ainoastaan hänen vapaata tahtoaan, tarkoittaen ympäristöä jonka hän on valinnut itselleen ja kasvulleen.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Previous Post: