Olemme “Vuoden Päässä Maailmanlaajuisista Ruokamellakoista”

Uutisissa (CounterCurrents.org): “2011 vuoden raportissa tutkijat Complex Systems Institutessa paljastivat mallin, joka selitti seikkaperäisesti miksi levottomuuksien aalto, joka pyyhkäisi maailman yli vuosina 2008 ja 2011, iski kun iski. Ensisijaisen ratkaiseva tekijä, oli korkealle kohoavat ruokahinnat. Heidän mallinsa tunnisti tarkan kynnyksen globaaleille  ruokahinnoille, joka murtuessaan johtaisi maailmanlaajuisiin levottomuuksiin…

“Jopa äärimmäisten sääilmiöiden edelle raahustivat ruokahinnat tänä vuonna, heidän raporttinsa vuodelta 2011 ennusti, että seuraava iso välirikko tapahtuu elokuussa 2013, jota seuraa riski uusille maailmanlaajuisille mellakoille. Eli jos trendeihin on uskomista, nämä monimutkaiset järjestelmäteoreetikot sanovat, että olemme vain vajaan vuoden päässä maailmanlaajuisten levottomuuksien tulipallosta.”

Kommenttini: Ehkä he sitten kuulevat integroidun kasvatuksen tärkeydestä, joka kantaa tiedon siitä miten yhtenäisdytään, eikä romuteta kaikkea, vaan luodaan uusi maailmanjärjestys keskinäisessä kytköksessä päämäärällä saavuttaa tasavertaiset standardit ja kohota ylemmän maailman “Inhimillisen” tason  aistimuksessa. Luonto pakottaa meidät tähän.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed