Hyvien Suhteiden Malli

Kysymys: Voivatko ne ihmiset, jotka läpikäyvät integraalin kasvatuksen näyttää esimerkkinä pienen mallin sisäisestä kanssakäymisestä, jonka luomme uudelleen jälkeenpäin?

Vastaus: Eivät. Ryhmässä olevat ihmiset eivät kykene demoonstroimaan mitään muuta kuin hyvää asennetta toisia kohti, joka ei välttämättä ole huomattavissa ulkopuoliselta taholta vaan pelkästään ryhmän sisällä. Hyvä keskinäinen suhde on tunnettu vain heidän välillään.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed