Kaikkien Maailman Pelkojen Vaimentaminen

Maailman nykyinen tila on paljon huonompi kuin mitä tunnemme, näemme ja tiedämme. On totta ettemme puhu siitä, sillä poliitikot ja ekonomistit eivät ole kiinnostuneita luomaan paniikkia. Heillä ei ole vastauksia kriisiin. Heillä ei ole vastauksia, etkä voi sille mitään. Miksi meidän pitäisi panikoida turhaan? He ovat oikeassa.

Meidän kuitenkin täytyy tarjota tukea ihmisille joita uhkaa nälkä, tulvat, kylmyys, järkytys ja kaikki ne ennalta-arvaamattomat tapahtumat jotka ympäröivät heidät. Meidän pitäisi pyrkiä vaimentamaan kaikki animaalisen tason, selviytymisen pelot maailmasta.  Net auttavat meitä kokoamaan ja paljastamaan sen voiman, Ympäröivän Valon (Ohr Makif), joka kulkee kauttamme maailmaan ja kaikki rauhoittuu. Kaikki maat, yhteiskunnat ja ihmiset ryhtyvät kommunikoimaan, koska he ymmärtävät että tämä on ainoa keino tasapainottaa maailma, ei sen liikkumaton, vegetatiivinen, animaalinen, vaan vain sen humaani-ihmisen taso aiheuttaa häiriöitä tasapainoon ja kaikki muu on häiriintynyt sen (ihmisen) egoistisista teoista.

Meiltä puuttuu pelko; sisäinen hysteria. Jos se olisi meissä, kaikki olisi helpompaa.

Ongelmamme on, että olemme irtaantuneet tästä maailmasta ja yritämme löytää hiljaisen nurkkauksen jostain korkeammasta paikasta. Tämä on huono asia. Päinvastoin, meidän tulisi löytää toisaalta pämäärän suuruus ja toisaalta sisäiset pelot, sillä egoismimme on ruokittu vain niillä. Pelko ja päämäärän suuruus ovat kaksi suurta voimaa jotka liikuttavat meitä. Pelko takaa päin ja päämäärän suuruus vetää meitä edestä päin. Ne auttavat meitä yhtenäistymään.

Meidän pitäisi painostaa itseämme vaimentamaan kaikki maailman negatiiviset tunteet jotka nousevat kriisin yhteydessä ja kääntää ne kehittymisen voimaksi. Kehitys todellakin tapahtuu “Vastakohdan vastakohdasta”-periaatteen mukaisesti. Niin kauan kuin tunnemme olomme jotakuinkin normaaliksi, emme saavuta seuraavaa tasoa. Vain kärsimys tai päämäärän suuruus, kun kärsin etten omista sitä, saa meidät kasvamaan.

On olemassa kahdenlaista kärsimystä: tunteiden puutteen ja täyttämättömän rakkauden kärsimystä.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed