Vaikea Urakka Joka Perustuu Yksinkertaiseen Periaatteeseen

Kysymys: Useat kysyvät mitä meidän tulee tarkalleen tehdä jotta Luoja korjaa meidät? On havaittavissa selvä halu saada yksinkertainen ja selkeä vastaus.

Vastaus: Jokainen haluaa kuulla selkeän vastauksen: ”Kerro meille tarkalleen mitä tehdä ilman kaikkia näitä monimutkaisuuksia!” Ihmiset haluavat uurastaa robotin lailla liukuhihnan äärellä, painaen vain yhtä nappia, ajattelematta yhtään mitään. Mutta niin se ei toimi!

Sinun tulee todella ponnistaa ja ”tehdä kaikki mitä vallassasi on tehdä.” Tämä siitä syystä että henkinen astiamme (Klimme) on erityisen monimutkainen ja sisältää 613 (Tarjag) halua, 10 Sefirottia, 3 viivaa, 22 kirjainta, lukemattomia luonteen ominaisuuksia sekä hyvin erilaisia komponentteja.

Tästä syystä yksinkertainen ele ei tässä riitä, vaan täytyy opiskella (joko fyysisessä ryhmässä tai virtuaalisesti internetin tai television välityksellä), osallistua tovereiden kokoontumisiin (Jeshivat Haverim) sekä konventioihin. Olen olemassa rikkoutuneen sielun sirpaleiden joukossa ja minun on palautettava kytkös niihin jotta särkyminen voi korjaantua.

Voidakseni aistia henkisen maailman ja Luojan, minun tulee kytkeytyä muihin sieluihin ja vain kytköksessämme tunnemme Luojan. Emme tunne Häntä missään muualla, paitsi verkostossa joka kytkee meidät toisiimme. Vain jälleenrakentaessani yhteisen sielun kehon ja sen alkaessa toimia kunnolla, tunnen sen sisällä Valon joka täyttää sen ja  virtaa paikasta toiseen.

Tunnen elämän ja erikoisten tapahtumien virtaavan tässä kehossa, energian vaihtuvuus yhdestä toiseen. Tätä kutsutaan henkiseksi elämäksi!

Tehtävä on itse asiassa hyvin yksinkertainen. On olemassa minä, egoisti jolla on sydämen piste, joka täytyy kytkeä muihin joilla on samanlainen piste. Mutta tästä yksinkertaisesta periaatteesta nousee monta välttämätöntä toimenpidettä: yhdessä opiskeleminen, valmistelu ja osallistuminen konventioihin, keittiössä työskentelyä jne. Kaikkea tätä kutsustaan ”ryhmätyöksi”.

Mutta mihin tarvitsen kaikkea tätä työtä? Tarvitsen sitä paljastaakseni kytköksen ja rakkauden välillämme. Tähän yksinkertaiseen periaatteeseen nojaten, voit päätyä kaikkeen muuhun, enemmän tai vähemmän kytkeytyneenä päämäärään. Mutta henkinen elämä löytyy vain sielujen välisessä kytköksessä.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed