Ihmisen Muuttaminen

Nykyään monet ovat jo sanoneet, että meidän on päästävä tilaan, jossa meidän on muutettava, ei niinkään meitä ympäröivää maailmaa, vaan ihmistä itseään. Ihminen on aina sijainnut keskiössä ja muuttanut yhteiskuntaa, teollisuutta ja teknologiaa—kaikkea ympärillään. Se ei enää ole niin. Nyt olemme menettämässä otteen.

Meidän on ensin muutettava ihmistä ja sen jälkeen voimme luoda uuden ympäristön hänen ympärilleen, uudet sosiaaliset, poliittiset, taloudelliset ym. suhteet. Vasta sen jälkeen voimme ymmärtää, miten muuttaa maailmaa.

Siitä syystä tänä päivänä, kenelläkään ei ole menetelmää tai “työkaluja” muuttaa mitään. Monet myöntävät tämän tänään. Sen mitä ihmiset alkoivat vain aistimaan aiemmin, noin 20-30 vuotta sitten ja hivenen ymmärtämään kymmenen vuotta sitten,  siitä puhutaan jo nykyään. Se ei vielä ole tiedotusvälineissä, mutta siellä puhutaan jo ja ymmärretään, että maailman, joka on käynyt läpi jälkiteollisen vaiheen, postmodernin vaiheen, on nyt siirryttävä uuteen vaiheeseen.

Ja seuraava vaihe maailmassa on ihmisen muuttaminen. Meidän pitää astua uudelle tasolle, jossa muutos on fundamentaalinen ja sen päälle rakennamme tyystin uuden maailman. Tämä ei ole fiktiota, sen tulemme näkemään. On hyvä puhua siitä, toivottavaa että sitä yritetään, koska näin voimme vähentää kärsimystä ja välttyä takaiskuilta matkan varrella.

Uskallan väittää että, seuraavana puolena vuotena tämä tulee tuntumaan erittäin suuressa mittakaavassa.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed