Kasvatus: Yhtenäistynyt Rintama

Meidän pitää taivutella järjestöt, jotka ovat yhteistyökumppaneita pyöreissä pöydissä, että heidän tekonsa eivät ole riittäviä ja että niitä tulisi täydentää integroidulla kasvatuksella ja koulutuksella.

Vähitellen, tarjoamalla heille integroitua kasvatusta ja koulutusta, voimme yhdessä järjestää yhtenäistyneen rintaman kansakuntien ja kansojen korjaukseen kohti keskinäistä avunantoa, sillä tekomme tapahtuvat oikealla intentiolla vastaavuudessa luonnon kanssa, keskinäisessä yksimielisyydessä, joka vetää puoleensaa ylemmän voiman, Valon, eli Luojan ihmisen tekoihin.

Siksi meidän pitää työskennellä yhdessä heidän kanssaan, vähitellen johdatellen heitä kohti ymmärrystä siitä, että ilman kasvatusta, joka ensisijaisesti kohdistuu meihin ja sen jälkeen kansakunnan sivistämiseen, mikään teko ei tule tuottamaan tulosta. Ensimmäinen tehtävämme on näin ollen vähitellen saavuttaa läheinen kontakti järjestöjen kanssa, jotta he täyttyvät idealla henkilön korjauksesta, ei vain tekojen suorittamisesta.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed