Siirtyminen Yhtenäiseen Järjestelmään

Kysymys: Te kommunikoitte paljon tiedemiesten kanssa. Mikä on vaikutelmanne: Aistivatko  ihmiset siirtymisen uuteen yhtenäiseen järjestelmään?

Vastaus: Tottakai! Useat ihmiset kirjoittavat tästä oma-aloitteisesti, ilman kenenkään kehotusta. He ilmaisevat oikeita, vaikka tavallaan, hajanaisia ​​ajatuksia, koska heiltä puuttuu  yleiskuva. Heiltä puuttuu integroitu menetelmä, jossa puhutaan yleisluonteestamme ja yleishallinnosta.

Joten kun tämä menetelmä puuttuu heiltä, heidän on vaikea nähdä globaalisuus, mutta monet heistä näkevät sen ja loput puhuvat siitä lähinnä omilla alueillaan. Yleiseti ottaen tänään emme edes voi sanoa, että on olemassa ihmisiä, jotka eivät ole samaa mieltä ainakin osittain.

Aiheesta löytyy runsaasti materiaalia verkossa. Olemme koonneet valtavan tietokannan näiden ihmisten kannanotoista ja kommunikoinnista heidän kanssaan. Enimmäkseen on kyse länsimaisista ja amerikkalaisista tiedemiehistä, mutta olen varma, että löydämme heitä myös Venäjällä.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed