Kabbalan Oikeanlainen Levikki

Jos aikomuksenamme on iskostaa hyviä muutoksia maailmaan, ei lainsäädäntöelinten avulla eikä voimakeinoin, vaan realistisesti, silloin näiden muutosten on tapahduttava ihmisen tajunnassa. On välttämätöntä tuoda yleiseen tietouteen se että kabbalan viisaus puhuu henkilöstä ja hänen muuntumisestaan henkilökohtaisen valinnan sekä realistisen menetelmän kautta.

Laajennamme ryhmiä ja ulospäin suuntautuvaa kabbalan levikkiä, mutta menestymisen salaisuus piilee keskinäisessä sisäisessä kytköksessä. Me edustamme määrättyä osaa ihmiskunnasta joka on kytkeytynyt kaikkiin muihin osiin. Siitä syystä yhtenäisyys jonka saavutimme joukossamme, leviää valon lailla kommunikaatiokanavien kautta, meidän ja muiden tiedostamatta sitä.

Silloin ihmiset voivat helposti ja luontevasti tuntea että yhtenäisyyden voima asuu meissä. Tällainen on kabbalan oikeanlainen levikki.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed