Sulkujen Läpi Ylempään Maailmaan


Kollektiivinen halu ryhmässä saavutetaan vain suhteessa yhteiseen päämäärään
. Osatekijä, joka pakottaa meidät yhtenäistymään on Luoja, yhteinen piste, joka yhdistää meitä. Lisäksi emme saa unohtaa muuta maailmaa. Emme voi edetä omassa työssämme, jos emme ajattele heitä ja huolehdi heistä, jotka tarvitsevat apuamme ja sillä välin ​​kärsivät tässä maailmassa.

Meidän on autettava heitä, meidän on kiirehdittävä kohottamaan heidät korkeammalle joka kerta. Se on kuin navigoisi alusta sulkujen läpi Panaman kanavalla. Alus saatetaan suluille, joissa vesi on tietyllä tasolla. Sitten portit lukitaan ja sulku täytetään vedellä, nostaen aluksen korkeammalle tasolle, joka vastaa seuraavan sulun tasoa. Tämän jälkeen alus kulkee seuraavalle sululle ja jälleen portti lukitaan, alus nousee ja siirtyy eteenpäin. Näin meidän pitää myös ohjata maailman kansakuntia “sulkujen” läpi ylempään maailmaan. Ensin meidän täytyy kytkeytyä ihmisiin, löytää yhteisiä piirteitä, “avata ovi heille” tuoda heidät lähemmäksi meitä ja sisällyttää heidät järjestelmäämme, mikä tarkoittaa porttien lukitsemista. Silloin sillä veden tasolla, alamme nostaa heidät seuraavalle tasolle. Sitten he voivat siirtyä seuraavalle “sululle”, opiskella seuraavan kurssin ja niin me saatamme heidät vähitellen yhdestä maailmasta seuraavaan.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed