“Ehkä”, Älä Toivo Sitä

Kysymys: Kuinka naisen, joka opiskelee Kabbalaa tulisi säilyttää tasapaino materialismin ja henkisyyden välillä ja onko se tarpeellista? Tulisiko hänen yksinkertaisesti kääntyä pois kaikesta materialistisesta ja pyrkiä vain henkisyyttä kohti?

Vastaus: En ymmärrä miksi tämä koskee naisia? Miksi tämä ei koske jokaista henkilöä? Ensinnäkin sillä, onko mies vai nainen ei ole merkitystä.

Meidän ei missään nimessä tule kääntyä pois materialistisesta maailmasta. Kabbala ei suosi eristäytyneisyyttä. Meidän täytyy ajatella tätä maailmaa ja sen vaatimia välttämätömyyksiä, tämä on kirjoitettu Kabbalan teksteissä. Henkilön tulisi tarjota itselleen kaikki tarvittava, ennemminkin kuin toivoa että “ehkä joku auttaa”. Henkilöllä täytyy olla oma tilansa ja kohtuulliset tulot. Tämä on välttämätöntä! Meidän täytyy huolehtia ensin näistä, sen sijaan että turvautuisimme muihin ja odottaisimme apua.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed