Integoidun Kasvatuskurssin Yleiskatsastus: Ympäristön Vaikutus

Jos henkilö haluaa muuttua, hänet pitää sijoittaa yhteisöön, jolla on voimaa muuttaa hänet.  Henkilön pitää “antautua” sille ympäristölle. Siinä määrin kun hän alistaa itsensä uudelle ympäristölle, siinä määrin myös ilmenee muutoksia.

Ympäristön pitää aina suurentaa ja vahvistaa vaikutustaan ja pian sen jälkeen tulemme huomaamaan muutoksia henkilössä.

Henkilön ei tarvitse tehdä muuta kuin “antautua” ympäristönsä vaikutukselle. Meidän täytyy vain stimuloida ympäristöämme vaikuttamaan meihin yhä enemmän – siinä kaikki.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed