Ainutlaatuinen Kyky Havainnoida

Kysymys:  On olemassa asiantuntevia järjestöjä, jotka työllistävät ihmisiä, jotka omaavat hyvin ainutlaatuisen tavan ajatella. Nämä ihmiset toimivat tietokoneteknologian parissa tai he voivat olla taiteilijoita jne. Tulisiko meidän järjestää omia  integroidun kasvatuksen kursseja erityisesti heille?

Vastaus: Uskoisin, että tämä on välttämätönä, sillä taiteilijat ovat hyvin luovia. Muusikot, kapellimestarit, ohjaajat, maalarit, tanssijat jne. omaavat kaikki ainutlaatuien kyvyn havainnoida mailmaa, itseään ja sijaansa maailmassa. On tietenkin vaikeampaa työskennellä heidän kanssaan kuin muiden ihmisten kanssa, aivan niin kuin on vaikeaa työskennellä liikemiehen tai johtajan kanssa, jotka hekin omaavat hyvin ainutlaatuisen kyvyn havainnoida maailmaa, nähden sen hyvin ohuen ja erityisen prisman läpi.

Uskon, että meidän pitää perustaa ryhmiä ihmisten taipumusten ja ainutlaatuisten kykyjen mukaan havainnoida maailmaa.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Previous Post: