Testi Itsekkyydelle

Kysymys: Mitä on Luojan rakkaus?

Vastaus: Rakkaus on mahdollisuus täydentää toisen vajauksen (Klin tai astian) käyttäen omaa astiaani. Tässä maailmassa rakastamme, koska se tuo meille nautinnon: herkullista ja tuttua ruokaa, ihmisiä, jotka miellyttävät meitä, lapseni, joihin olen luontaisesti kiintynyt. Sitä kutsumme rakkaudeksi.

Henkinen rakkaus ei kuitenkaan ole sitä, että täytän astiani muiden avulla, vaan sitä, että täytän muiden astiat. Tämä on täysin vastakohtaista sille mitä olemme tottuneet ajattelemaan käsitteestä rakkaus. Henkinen maailma on vastakohtainen aineelliselle maailmalle. Jos huolehdin jonkun muun astioista ja haluan täyttää ne tavalla, jolla hän haluaa ne täyttää, silloin se tarkoittaa, että rakastan häntä.

Niin kauan kuin rakastamme toisiamme ja kaikki on hyvin teemme sopimuksen Luojan kanssa ylläpitääksemme suhdetta, vaikka kaikki muuttuisikin johtuen eri ulkoisista syistä. Tapahtui mitä pahtui—haluan pitää saman rakkauden voiman ja kytköksen välillämme.

Kysymys kuuluu miten tämä voidaan tehdä, jos yllätten huomaankin, että Luoja on vastuussa kaikista ikävyyksistäni? Uskollinen ja rakastettu kumppanini lakkaa yllättäen katsomasta minua ja aiheuttaa minulle kaikenlaisia ikäävyyksiä ja ongelmia. Hän pettää minut joka tavalla ja tekee kaiken vastaani ja muuttuu perivihollisekseni. Joten miten voin vallitsevissa olosuhteissa ylläpitää oikeanlaisen asenteen Häntä kohtaan?

Mutta adheesio Luojan kanssa tarkoittaa, että olen käynyt läpi eri tiloja ja olen saavuttanut tilan, jossa en vastaanota Häneltä mitään, vain pimeyden tuntemuksen. Mutta sen yläpuolelle rakennan rakkauden, lahjoittamisen ja kytköksen suhteen, huolimatta ongelmista ja kärsimyksestä, joita hän aiheuttaa itsekkyydelleni. Sellaisessa tapauksessa sitä voidaan kutsa adheesioksi.

Astiat, joissa saavutan adheesion, on oltava rajoitetut ja kätketyt. Niiden yläpuolella on minun särmini (Masakh) ja Palaava Valo ja lahjoittamisen astioissa on adheesio.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Previous Post: