Tulevaisuudenpelko On Auttajamme

Kysymys: Onko olemassa tappaa, jolla voi välttyä katastrofaalisen kahtiajaon pisteen saavuttamiselta ja kääntyä hyvälle reitille ajoissa?

Vastaus: Terävä henkilö on sellainen, joka osaa ennakoida tulevaisuuden lopputuleman ja koska hän pystyy näkemään sen niin selkeästi hän kykenee muuttamaan nykyhetkeä. Henkilö haluaa esimerkiksi tehdä jotaikin, joka tuo hänelle välitöntä tyydytystä, mutta kuitenkin nähdessään, että tuo teko  tuo tullessaan kärsimystä tulevaisuudessa, henkilö mitätöi halunsa tähän tyydytykseen, hän muuttuu varovaiseksi ja saa voimaa päästä tämän halun ylitse.

Jos esimerkiksi narkomaani näkisi tulevaisuuden kuvan johon huumeenkäyttö johtaa, se vakuuttaisi hänet lopettamaan.

Tästä syystä ihmisille on näytettävä kuva kauhistuttavasta tulevaisuudesta, vaikka ihmisten pelotteleminen ei olekaan päämäärämme. On hyvin vaikeaa näyttää sellaista tietoa, mutta koska ihmiset ummistavat silmänsä sille mitä tapahtuu on tärkeä löytää sopivia keinoja informoida ihmisiä uhasta. Joten nyt löytyy enemmän ja enemmän elokuvia aiheesta.

Toivon, että järjen käyttö tulee hallitsemaan. Itse asiassa näen sen tapahtuvan tietoisuudessamme pahuuden luonteenpiirteestä, vaikka haluaisinikin sen tapahtuvan nopeammin. Mutta vain tulevaisuuden uhkakuva ja pelko voi auttaa henkilöä, mikään muu ei häntä pysäytä.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed