Lineaarista Egoismista “Pyöreään” Maailman

Kysymys: Liikumme suoraviivaisesta, kapeakatseisesta egoistisesta kehityksestä kohti “pyöreää” kokonaista maailmaa. Kuinka rakennamme sellaisen integroidun kasvatuksen kurssin, joka siirtäisi henkilön nopeasti lineaarista maailmankäsityksestä globaaliin ja universaaliin todellisuuskäsitykseen.

Vastaus: Se on helppoa! Kaikki riippuu ympäristön vaikutuksesta.

Jos henkilöä ympäröivä ympäristö on integraali, sen yläpuolella tulee olemaan yhteiskunta erityisen tasa-arvoisille olosuhteille. Yhtäläisiä ihmisiä ei luonollisesti ole olemassa, mutta tasa-arvoinen ympäristö toimii ikään kuin yhteytenä heidän välillään: ystävällinen ja samanarvoinen luoden integraaleja kommunikaation alueita heidän ympärilleen joissa henkilö tuntee olevansa osa kokonaisuutta vaikka tämä tunne katoaisi vähitellen täydellisyyden muuttuessa vallitevaksi tunteeksi.

Silloin henkilö ryhtyy aistimaan maailman kokonaisvaltaisella tavalla. Hän kohtelee kaikkea oman pienen yhteiskuntansa ulkopuolella kokonaisuutena ja hän kykenee havainnoimaan  ja olemaan vuorovaikutuksessa kaikkeen oikealla tavalla.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed