Keskinäinen Ymmärrys Kielimuurin Yli

Kysymys: Yhdessä kaupungissa kohtasimme tilanteen, jossa puolet asukkaista puhui venäjää ja toiset puoli pelkästään paikallista kieltä. Mitä kieltä integroidun kasvatuksen opettamiseen tulisi käyttää? Pitäisikö meidän  jakaa ihmiset kielen perusteella vai tuoda kaikki yhteen?

Vastaus: Tämä on mahdollisesti tyypillinen tilanne. Ihmisten erottaminen on ehdottomasti pahasta, mutta se on välttämätöntä opintomateriaalin suhteen. Jos intergoitu menetelmä on esitetty videoformaatissa, voimme tarjota teksitiyksen jolloin pääkielenä on venäjä ja tekstitys on kuvan alareunassa.

Meidän ei tulisi missään nimessä erottaa ihmisiä; meidän tulisi jatkaa opintoja yhdessä kahdella kielellä. Jokainen puhuu kieltä, jonka he kokevat kotoisaksi ja samanaikaisesti neutraloivat kielimuurin. Toisin sanoen, älä välitä siitä, yritä ymmärtää toisia ja pyri luomaan yhteys mahdollisimman moneen henkilöön. Ilmapiirin tulisi olla hyväntahtoinen ja ehdottomasti tasa-arvoinen.

Kommentti: Ottaen huomioon että tieto on toisarvoinen asia intergroidussa prosessissa, sillä kuinka hyvin henkilö puhuu ei ole merkitystä. Yhtenäisyyden tunteminen on tärkeämpää.

Vastaus: Henkilön täytyy ymmärtää, että tarjottu prosessi on välttämätön, sillä muutoin on mahdotonta selvitä käsillä olevasta kriisistä. Sen vuoksi meidän täytyy vakuuttaa henkilöä jatkuvasti, että toisenlaisia ratkaisuja kriisin selvittämiseen ei ole. Sen vuoksi hänen täytyy omaksua tietty tieto omasta itsestään ja näin ollen meidän täytyy antaa hänelle tiettyjä perusfaktoja.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed