Elämä Itsessään Edistää Integroitua Prosessia

Kysymys: Kuinka suuren osan kaupungin väestöstä tulisi olla mukana  integroidussa prosesissa, jotta muutos tapahtuisi? Tietty kriittinen massa tulisi loppujen lopuksi olla olemassa? On mahdotonta sisällyttää 100% väestöstä siihen, eikö?

Vastaus: Kaupungin väestön 100% sisällyttäminen integroituun prosessiin ei ole välttämätöntä. Jos 40% yhteisöstä vaalii tätä ajatusta, se riittää levittämään sen koko yhteisöön.

Koska kiinteä, integroitu menetelmä on suotuisa, se tunkeutuu massoihin kaikkien sosiaalisten kerrosten, kuten esimerkiksi lasten ja vanhusten kautta. Sen lisäksi yhteisössä tulee olemaan voimakas julkinen tukijärjestelmä. Toivon että jo ensimäiset viikot terveemmän yhteiskunnan rakentamisessa osoittaisivat tehonsa kaupungissa ja muissa sitä tukevissa palveluissa: Elämä itsessään tulee edistämään tätä.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed