Vastakohdista Täydellisyyteen

laitman_707Nukva (Malchut, feminiini osa) luotiin halusta vastaanottaa mielihyvää. Zeir Anpin (maskuliininen osa) luotiin lahjoittamisen halusta. Zeir Anpin on Luoja (Kadosh Bar Hu) ja Hänellä ei ole halua nauttia. Hänellä on vain antamisen ja rakastamisen halu.

Nukva koostuu täysin nauttimisen halusta ja voi sen takia tulla samanlaiseksi maskuliinisen osan kanssa vain ylittämällä ja kukistamalla oman egoistisen halunsa rajoittamalla ja korjaamalla sen. Näin hän saavuttaa ekvalenssin ja adheesion Zeir Anpinin kanssa.

Sen takia koko Nukvan työ yhtenäisyyden saavuttamiseen Zeir Anpinin kanssa sijaitsee esimerkin ottamisessa hänestä ja tulemalla hänen Nukvaksi, feminiiniosaksi sen sijaan että tulisi samanlaiseksi hänen (maskuliinisen osan) kanssaan. Nukvan tullessa samanlaiseksi hänen kanssaan, tarkoittaa olemista Hänen vastakohtana, “apu häntä vastaan”. Tämä on kuin kaksi kohtaavaa kaarevan muodon omaavaa voimaa: niin paljon kuin toinen on kovera, toinen on kupera. Molemmat täydentävät toisiaan koko heidän välisellä rajallaan, joko “pullollaan ulospäin” tarkoittaen omaavansa jonkin ominaisuuden tai “kaartuen sisäänpäin” tarkoittaen sen ominaisuuden puuttumista.

Sen takia Nukvan täytyy pysyä tilassa “apu häntä vastaan”. Hänen (Nukvan) työnsä on “vastaan”; se on työ jotta molemmat saavuttaisivat päämäärän. Mitä enemmän he työskentelevät yhdessä, sitä enemmän he huomaavat heidän välisen suhteensa, heidän yhteisen päämäärän ja molempien ominaisuudet jotka ovat vastakkaisia toisistaan.

Heidän työnsä on täydentää toinen toisiaan. He löytävät täydellisyyden vain kolmannessa elementissä, Luojassa, Binassa, johon he kohoavat yhtenäistyessään ZON:ssa, vain kohotakseen Binaan. Täydellisyys on mahdollista vain jos he saavuttavat yhteyden Binaan heidän yhteisessä yhtenäisyydessään.

Siinä sijaitsee hieno ja hyvin perustavaa laatua oleva piste liittyen Luojan luontoon sekä luotujen luontoon. Luoduille Luojan kaltaiseksi tuleminen tarkoittaa ennemminkin vain itsensä “kokoamista” Ylempään Tilaan sakka, kuin ottamista Häntä esimerkkinä ja tulemista samankaltaiseksi Hänen kanssaan. Olen samanlainen hänen kanssaan lahjoittamisen kautta, mutta minä olen se, joka on samankaltainen Hänen kanssaan ominaisuuksieni, luontoni kautta.

Sen takia luodut säilyvät “apuna vastaan” ja kiitos nimenomaan tämän, jokainen heistä saavuttaa täydellisyyden, itsenäisyyden, oman statuksen ja molemmat ovat arvostuksen arvoisia. Luodut eivät liukene tai katoa Luojaan, vaan täydentävät Hänet vastakohdallaan Ja Luoja tulee paljastetuksi nimenomaan luotujen hyveiden kautta.

Hänen “koveruutensa” tai minkään ominaisuuden puutteen takia, Luoja antaa luoduille mahdollisuuden ilmaista itseään ja täydentää Hänet “kuperuudellaan”, tuon ominaisuuden läsnäolo (kuten sähköpistoke ja siihen liitetty laite) ja päin vastoin. Näin ne toimivat yhdessä.

Täydentämällä näin toisensa he saavuttavat yhteisen täydellisyyden. Toinen ei voi selvitä ilman toista. Luoja tarvitsee luotuja ja luodut tarvitsevat Luojaa. Vain yhteisen “täydentämisen” kautta, keskellä heidän välissään he saavuttavat täydellisyyden.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Previous Post: