Uusi Ihmisen Malli

Kysymys: Mikä on oppaan sekä moderaattorin rooli yhtenäisen, integroidun kasvatuksen ja koulutuksen ryhmässä?

Vastaus: On paljon helpompaa opiskella teoriaa kuin ohjata ihmisiä ja antaa heille käytännön opetusta saattamalla heidät johtopäätöksiin, joihin he eivät voi saapua itse. Sitävastoin, he jotka opiskelevat tämän menetelmän mukaisesti saavuttavat nämä päätelmät ja kokevat tämän menetelmän itse ja keksivät tavan itseuudistukseen, kun heistä yhtäkkiä alkaa tuntua, että ryhmä on “taiteilija”, joka muotoilee heistä jotain täysin uutta.

Odottamattomassa tunteessa ja vaikutelmassa, he havaitsevat, kuinka pitkälle he voivat muuttua. Sen lisäksi, mikä aiemmin tuntui epäloogiselta muuttuu yhtäkkiä tavalliseksi ja mikä oli huomaamatonta ennen havaitaan yllättäen ja hyväksytään helpommin. Jopa asiat josta on erimielisyyttä  kuulostavat yllättäen erilaisilta.

Ensin he alkavat tutkia yhteiskunnan vaikutusta henkilöön. Samaan aikaan, kukin havaitsee, varsin yllättäen, kuinka riippuvainen hän on ympäristöstä ja missä määrin hän voi manipuloida ympäristöään.

Voimme verrata sitä laihduttamisen tukiryhmään tai AA-kerhoon tai ryhmään ihmisiä, jotka yrittävät lopettaa tupakoinnin, tmv. Ei ole kyse tupakoinnin lopettamisesta  ja uuden persoonallisuusden luomisesta: se ei ole sinun “muotoilusi”  saman itsekeskeinen mallin mukaan, vaan kokonaan uuden näkökulman hankkismista, uuden luonteen, uuden käyttäytymisen koodin ja ihmisen muuttamista.

Joskus voi olla melko epämiellyttävää, tai ainakin hyvin yllättävää, koska ihminen ei voi edes ajatella, että hän voi muuttaa itseään niin helposti ympäristön avulla.

Ympäristö on valmis auttamaan häntä siinä. Jos se toimii tiettyn menetelmän mukaan ja selittää ihmisille, minkälaiseksi heidän täytyy muuttua, silloin on olemassa tarkka keskinäinen yhteistyö ryhmässä, kun he leikkivät yhdessä ja tämä kollektiivinen peli, aivan kuten teatterissa, tekee heistä täysin uusia ihmisiä. Ja kaiken lisäksi  heidän esittämänsä rooli säilyy osana heitä.

On kuitenkin olemassa useita “muttia”, kysymys kuuluu jääkö rooli, jota he esittävät, osaksi heitä ikuisesti. Jääkö se osaksi heitä niin kuin osa tietokoneen pysyvää muistia? Vai onko se väliaikainen ja se voi muuttua eri ominaisuuksien, toimintojen ja muiden roolejen mukaan? Tämä riippuu ohjeista, jotka henkilö saa ja ryhmän antamasta ohjauksesta ja siitä voiko tämä ryhmä muuttua jatkuvaksi  kannustimeksi, joka vaikuttaa ihmisiin.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Previous Post: