Uuden Todellisuuden Rakentajat

Kysymys: Jos Luoja paljastuu väillämme eikä jokaisesa henkilössä erikseen, kuinka jokainen voi tuntea tämän yhden voimakentän?

Vastaus: Lahjoittaminen on henkisyyttä.  Lahjoittaminen on jotain joka paljastuu jokaisen henkilön ulkopuolella sisimmän sijaan. Sisällämme voimme tunte vain sen mitä tunnemme nyt: kuvan jota kutsumme täksi maailmaksi.

Sen vuoksi toivon paljastavani jotain materiaalisen olemukseni yläpuolella, jotain sellaista mikä tapahtuu animalistisen kehoni ulkopuolella. Minun täytyy rakentaa uusi, erilainen keho. Tätä kehoa kutsutaan ihmisten väliseksi yhdistymiseksi. Koska myös he ovat luotu animalistisista kehoista, rakennamme uuden kehon, joka kohoaa välillemme tuntien siellä kehon ulkopuolisen todellisuuden. Tuota todellisuutta kutsutaan henkisyydeksi tai korkeammaksi todellisuudeksi, koska se sisältää kaikki voimat ja ominaisuudet, luomisen ohjelman ja sen päämäärän. Kaikki sijaitsee siellä, välillämme. Se kenttä, ylempi voima kontrolloi meitä. Sitä kutsutaan Valoksi, Luojaksi, Elokim:ksi ja monilla muilla nimillä.

Näin ollen meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin rakentaa välillemme yhtenäisyys. Pyrkiessämme kohti tätä yhtenäisyyttä, jopa egoistisesti, herätämme siinä jonkin vaikutuksen meitä kohtaan ja ryhdymme aistimaan sen Lo Lishma:ksi kutsutulla tasolla. Se alkaa vaikuttamaan meihin enemmän ja enemmän ja ryhdymme tuntemaan sen ensimmäisellä henkisyyden asteella ja sen jälkeen aina intensiivisemmin. Yhdistymisemme voima määrittelee Korjaavan Valon vahvuuden, lahjoittamisen paljastumisen aistimuksen. Tämä kaikki on paljastettu välillämme.

Tällainen on työmme. Meidän täytyy vain pyrkiä jatkuvasti kuvittelemaan tämä tila aina aidommalla ja todellisemmalla tavalla, rinnastaen sen kaikkeen mitä tiedämme tieteestä, psykologiasta ja suhteista välillämme. Sen jälkeen näet kuinka todellinen se on. Yhtäkkiä kaikki yhtenäistyy.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Previous Post: