Kulkien Luonnon Mukana

On mahdotonta ratkaista nyky-yhteiskunnan ongelmat muulla tavalla, kuin koulutuksen avulla, joka opettaa henkilöä elämään yhtenäisessä, integroidussa maailmassa, auttaa häntä jälleenrakentamaan menettämiään yhteyksiä lapsiinsa, puolisoon, johtajaan työssä, viranomaisiin, maailmaan ja koko luontoon, jopa lemmikkieläimiin kotona. Henkilön täytyy oppia luomaan ulkoisia yhteyksiä, joka tarkoittaa sitä, että hänen täytyy oppia astumaan ulos itsestään ja löytämään kytköksen johonkin ulkopuolellaan, vaikka hänen lemmikkikissaansa.

Tulevaisuutemme riippuu siitä, miten opimme luomaan oikeat yhteydet keskuudessamme, niin että jokainen, menettämättä  ainutlaatuisuuttaan, oppii ilmaisemaan itseään yhteiskunnassa. Ensin meidän on lakattava syyttämästä elämää ja valittamasta siitä mitä tapahtuu. Kaikki negatiiviset ilmiöt yhteiskunnassa ja perheessä, jotka näemme näinä päivinä, ovat seurausta meidän kehityksestämme. Meidän tulisi lopettaa, pysäyttää  nykytilanne ja tutkia sitä huolellisesti ja ottaa huomioon kaikki tilastot.

Sen lisäksi, meidän tulisi tutkia historiaa, joka on tuonut meidät tähän pisteeseen. Tästä hetkestä lähtien, tutustumalla tapahtumiin, jotka johtivat tähän pisteeseen ja tutkimalla tilastoja nykytilasta, jatkamme  tulevaisuuden trendien tutkimista. Meidän on ymmärrettävä, että tämä kehitys tapahtuu tavalla tai toisella, halusimmepa sitä tai emme. Jos vastustamme, luonto pakottaa meidät seuraamaan tätä polkua. Mutta jos  tavoittelemme tätä kehitystä itse, me etenmme nopeasti, helposti ja miellyttävällä tavalla.

Luonnollinen kehityssuunta on yleinen yhteys, maailmanlaajuinen integroituminen. Meidän on opittava itse sopeuttamaan itsemme kaikkiin tuleviin tapahtumiin, jotka johtavat meidät sellaiseen integroituun yhteyteen, joka auttaa käymään läpi tapahtumat helpolla ja viisaalla tavalla. Aivan kuten me valmistelemme lapsia elämään, meidän on nyt varauduttava uuteen tulevaan elämään. Tämä pitää sisällään kaikki elämämme osat, suhteet perheessä, puolison kanssa, lasten kanssa ja koko maailman kanssa. Toivotan teille onnea!

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Previous Post: