Nollasta Äärettömyyteen

Kysymys: Käytännön työssä on aina tiettyjä vaiheita: alku, keskikohta ja loppu. Mitkä ovat integroidun prosessin vaiheet? Mitä meidän on saatava muut käymään läpi?

Vastaus: Integroitu on jo Ein Sof (äärettömyys). Tiedät miten integraali laskelmoidaan: nollasta äärettömyyteen. Joten aina kun yrität koota palapelin, laatia kysymyksiä ja löytää ratkaisun ja vastaukset, silloin heti havaitset syvemmän kerroksen sille mitä tapahtuu. Luonto on ääretön syvyydessään, samalla kun me vain otamme ensinmmäisen kerroksen pois ja sitten toisen jne. ja ne paljastuvat joka kerta yhä syvemmiksi.

Näemme, että jopa se joka toimi hyvin ja systemaattisesti edellisissä kerroksissa ja varsinkin jaksottaisesti (sillä jakso, eli toisto, on se sitten selkeä tai staattinen, on tulosta jokaisesta prosessista ja suunnitelmasta joka perustuu tieteeseen), silloin syvemmissä kerroksissa, joissa havaitsemme ominaisuudet, lait, aikaisemmat kaavat, eivät kokonaisuutena enää toimi, mutta jokin muu toimii. Jos palaamme edelliseen vaiheeseen, näemme , että se toimii siellä, mutta syvemmässä kerroksessa se ei toimi, sillä aivan uusi suhde ilmaantuu siellä sisäänkäynnin ja uloskäynnin välillä. Tämä on todellakin mieletön löytö ihmispsykologian tietoisuuden syvyyksissä.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Previous Post: