Ongelmien Ratkominen

Naiset kysyvät seminaarin aikana samoja kysymyksiä kuin miehet, he yrittävät kokea nämä asiat yhdessä miesten kanssa, hiljaisesti ja sisäisesti osallistua näiden ongelmien ratkomiseen, samalla työntäen miehiä niiden ratkomisen suuntaan.

On olemassa ongelmia, jotka koskevat naisia. Ja on olemassa ongelmia, joita he eivät voi ratkoa, sillä ratkaisu piilee kytköksessä ihmisten kesken. Ja tämän tyyppiset ongelmat voidaan vain ratkoa tunteiden tasolla miesten välillä.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Previous Post:

Next Post: