Ylemmän Tiedon Saamisen Ehdot

Sen tiedostaminen mitä on kirjoitettu Kabbalan kirjoissa, tarkoittaa yhteyttä siihen mitä sanotaan, niinkuin on kirjoitettu: “Ja Aadam tunsi Eevan.” Hankimme tietoa kohoamalla ja kytkeytymällä ylempiin asteisiin. Tämä on mahdollista vain keskinäisen kytköksemme kautta, joka mahdollistaa paikan kuvittelemisen, josta saamme hengellistä täyttymystä, tietoa.

Näin ollen, vaikka kaipaamme tiedostamista siitä mitä on kirjoitettu, emme saa irrottaa itseämme paikasta, ehdoista, joiden kautta voimme saada ylempää tietoa. Paikka, jossa kytkeydymme on paikka jossa ilmestyminen  tapahtuu. Muuten haluat saada ylempää tietoa henkimaailmasta omassa eläimellisessä, aineellisessa mielessäsi ja se on mahdotonta.

Henkisyys ​​toimii ainoastaan kytköksessä ja se perustuu kytköksen intensiteettiin. Sitten kaikki kerääntyy yhteen pisteeseen ja palaa takaisin kipinään, josta koko luomakunta alkoi. Jos emme tähtää oikeaan suuntaan, emme koskaan tule ymmärtämään, mitä kabbalan kirjoissa on kirjoitettu. Me tulemme keksimään loputtomasti tulkintoja, mutta siten emme tule lähestymään totuutta.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed