Hitunen Mielihyvää

Kysymys: Onko henkilö todellakin kykeneväinen tappamaan hitusesta mielihyvää?

Vastaus: Tämä voi vaikuttaa liioittelulta, mutta tämä todellakin on totuus. Jos henkilö olisi sijoitettu tilanteeseen, jossa häntä ei rangaistaisi siitä ja hän olisi varma että saa hitusen mielihyvää ilman mitään epämiellyttäviä seurauksia, hän tekisi sen ehdottomasti.

Ihminen savuttaa sellaisen egoismin tason, ettei hän kykene huomioimaan ketään muita – näin ihminen on tehty. Tämä ei kerro mitään siitä, onko henkilö hyvä vai paha ihminen; tämä on vain luontainen jatkumo egoistiselle kehityksellemme.

Tämä pitää paikkansa jokaisen ihmisen kohdalla, mutta meidän ei tule odottaa tähän hetkeen saakka. Jos jo näemme evoluution kehityssuunnan ja “viisaan henkilön” tai “tietäjän, joka näkee mistä uusi tila on peräisin”, tarkoittaako tämä sitä että voimme otaksua miten tämä prosessi päättyy?

Miksi meidän pitäisi saattaa ihmiskunta tilaan, jossa kulutamme ja tuhoamme toisemme sydämettömästi? Jopa nyt, pienten iskujen jälkeen, voimme ymmärtää ettei meidän tulisi toimia näin ja muuttaa käytöstämme pienen viisaan lapsen tavoin.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Previous Post: