Ryhmä: Vastakkaiseksi Käännetty Vahvistin

Kysymys: Ihmisille tavallisessa kasvatusjärjestelmässä on aika selvää missä kohtaa hänen pitää ponnistella. Esimerkiksi oppilas koulussa on tarkkaavainen tunnin aikana, kirjoittaa ylös muistiinpanoja, tekee läksynsä, tekee useita vapaaehtoisia, älyllisisä pyrkimyksiä ja uhraa loput. Kun henkilö kasvaa isoksi, hän tekee saman: Hän työskentelee hauskanpidon sijasta. Nämä pyrkimykset ovat ymmärrettäviä. Mitkä ovat ne yhtenäiset pyrkimykset itsekkyyden yläpuolella? Löytyykö vapaavalintaisille pyrkimyksille tilaa?

Vastaus:  Yleisesti ottaen niitä ei tulisi olla. Kun henkilö asemoi itsensä kunnolla suhteessa ryhmään, ympäristöön, hän järjestää sen niin, että sillä on myönteinen vaikutus häneen itseensä ja hänellä on myönteinen vaikutus siihen.  Silloin tämä tarkka vuorovaikutus toimii niin, että henkilö muuttuu tahtoen, huomaamatta sitä itse. Periaatteessa hän tekee hyvin vähän vapaavalintaisia pyrkimyksiä havahduttaakseen ryhmän myönteisen vaikutuksen.

Tosiaan, jos teen pienen pyrkimyksen ryhmässä, ja ryhmä jonka kokoonpano on määrätynlainen, suhtautuu  asianmukaisesti, tämä oikeanlainen ryhmäkokoonpano organisoi  ja muotoilee voiman, joka vaikuttaa minuun. Ryhmän suhtautuminen pyyntööni muuttaa minut välittömästi ja oikein. Kun teen pienen pyrkimyksen ja pyydän pienen pyynnön, että ryhmä muuttaisi minua, vastaanotan tuhat kertaa enemmän kuin impulssini ja muutun. Toisin sanoen ryhmä on erityinen vastakkaiseksi käännetty vahvistin, joka pakottaa minut muuttumaan.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed