Kohoa ”Eläimellisyytesi” Yläpuolelle

Kysymys:  Mitkä teot eivät ole luvallisisa, eikä niitä hyväksytä integroidun oppismisen ryhmässä? Esimerkiksi psykoterapiaryhmässä psyykkinen väkivalta on kiellettyä. Onko olemassa samantapaisia rajoitteita integroidun oppismisen ryhmässä?

Vastaus: En ole sellaisia kohdannut, joten en usko että niitä on. Oletan, että kielteisten tunteiden ilmaiseminen on mahdollista, mutta mahdollisesti sumentuneesti.

Uskon, että kaikki antavat heille anteeksi ja jopa uhrit antavat anteeksi, jos käyttäytyminen johtaa pahuuden oivallukseen ja lisääntyvään korjaukseen. Tämä tapahtuu ihmisten välillä.

Alamme hyvin matalalta tasolta, itsekkyyden, tapojen ja aikaiemmilta yhteiskunnilta saavutettujen filosofioiden tasolta. Kaikki siellä on olemassa siinä ja on edelleen korjauksen kohteena. Täällä ei voida tehdä mitään.

Se ei ole syy karkottaa henkilöä ryhmästä. Uskon ryhmän ymmärtävän, jos syy on puolueeton. Joskus ihmiset palaavat huumeisiin, alkoholiin jne.

Ainoa asia, jonka yritämme varmistaa on, että suhteet ovat tasa-arvosia ryhmässä. Toisin sanoen tarvitaan ainakin mahdollisimman vähän ”eläimellisiä” suhteita, sillä ensisijaisesti haluamme kohottaa ryhmän henkisesti. Vähin mahdollisuus seksuaaliseiin suhteisiin pitää vallita, erityisesti vahingossa tapahtuvia, Se on tietenkin hyvä kun ihmiset löytävät toisensa, pitävät toisistaan sellaisina kuin ovat ja todellakin aikovat kytkeytyä, mutta se tuo mukanaan tietyn määrän epäsopua.

Ensin loisin ryhmiä miehille ja naisille yhdessä ja sen jälkeen erottaisin heidät joksikin aikaa, sillä yhtenäistymisen menetelmä on kuitenkin eri miehille kuin naisille. Sitten kun he osaavat kohota sen yläpuolelle he eivät enää näe sukupuolta, vaan jotakin yhteistä. Tämä ei ollenkaan ole helppo taso. Kuvittele: Ihmisen pitää kohota luontonsa yläpuolelle, hänen luonnollisten vaistojensa, seksuaalisten viettiensä, perusolemuksensa yläpuolelle.

Kun hän kuitenkin kohoaa, nämä rajat voivat sananmukaisesti kadota. Sanon ”voivat”, sillä en ole sitä vielä huomannut. Uskon, että lopulta se voi olla sekoitettu ryhmä, joka taas liikkuu eteenpäin.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed