Tulet Näkemään Maailmasi Elinaikansi

Luotu (olento) on yhteinen halumme nauttia, joka on vastakkainen lahjoittamisen halua vastaan. On olemassa kaksi vastakkaista voimaa, kuten “plus” ja “miinus”, magneettiset pohjois- ja etelänavat. Koko universumi on näiden kahden voimien vuorovaikutuksen tulosta.

Jos nämä kaksi voimaa kohtaavat ja toteuttaakseen vaaditun työn, vastaanottavat energiaa, se näkyy, elottoman, vegetatiivisen ja animaalisen käsityksen tasollamme, sillä ne muodostavat “todellisuuden” jota kutsumme maailmaksemme.

Jos kuitenkin ryhdymme tuntemaan kehityksemme muutoksena lahjoittamisen voiman vastaanottamisen voima ylitse, koska tässä tapauksessa mahdollisuudet ovat rajattomat. Silloin kehityksemme tulee nostamaan meidät uudelle, vastaanottamisen tasolle ja me ryhdymme havaitsemaan ylempää järjestelmää, ylempää maailmaa.

Kuitenkin tämän sijaan näemme silti kuvan tästä maailmasta, tuntien egoistisen voiman vallan ja voimien kuvittelun sijaan kuvittelemme tämän materialistisen maailman. Egoismin halu luo meille kuvan liikkumattomasta, vegetatiivisesta ja animaalisesta luonnosta, jota kutsumme “täksi maailmaski”. Kaiken tämän jälkeen meidän on vaikeaa kuvitella henkisyyden todellisuutta.

Joka on kokenut tämän maailman, (kykenee) selittämään että meidän ei tarvitse odottaa luontaisen kehityksen loppuun henkisen maailman ilmestymistä, maailman jonka jokainen tulee lopulta saavuttamaan: kaikki nauttimisen halun osat. Voimme kuitenkin kiihdyttää tätä kehitystä siten, että saavutamme toivotun tilan päivien, kuukausien tai vuosien kuluessa. Kuten on sanottu: “Tulet näkemääni maailmasi elinaikanasi.”

Kaikki riippuu siitä kuinka voimakkaasti haluamme yhtenäistyä, yhtenäistyä siten että emme vain yritä luoda suurta voimaa keskuuteemme vaan saavuttaa voiman joka on yläpuolellamme. Tämä tarkoittaa sitä että yhtenäistymme liittääksemme yhteen kaikkien osallistujien voiman, haluamme paljastaa uuden ominaisuuden jota meillä kenelläkään ei vielä ole ja jota kutsutaan lahjoittamisen ominaisuudeksi.

Jos paljastamme tämän ominaisuuden emme itsessämme, vaan välillämme, kaipauksessa jota kutsutaan Heijastuneeksi Valoksi, Hassadimiksi. Tulemme havaitsemaan siinä meitä ohjaavan voiman jota kutsutaan Luojaksi. Hassadimin Valon sisällä on paljastettu Hochman Valo; meistä tulevassa lahjoittamisen voimassa havaitsemme korkeamman lahjoittamisen voiman.

Näin ollen kaikki riippuus siitä kuinka henkilö pyrkii astumaan ulos itsestään ja kohoamaan toisten lahjoittamisen tasolle. Sinun ei tule johtaa itseäsi harhaan uskottelemalla että voit poistua (egoismista) itse, yhtenäistymällä toisten kanssa ja paljastamalla Ylemmän voiman pyrkimyksessäsi poistua itsestäsi. Tämä on mahdotonta, sillä meillä ei ole näitä ominaisuuksia ja mitkään tekoni eivät voi erottaa minua siitä mitä minulla ei ole. Minulla ei ole lahjoittamisen halua!

Mitä sitten on sisälläni? Sisälläni on täysin vastakkaine ominaisuus, (sielun) rikkoutumisen seuraus, joka luotiin perimässä ennen minun tehtäväni luomista. Kaikki tämä on sitä varten, että paljastaisin tämän kontrastin itsessäni, jotta vaatisin  todellisen tarkoituksen paljastumista. Minun täytyy vaatia sitä ylemmältä voimalta, sillä vain se on kykenevä muuttamaan egoistisen haluni-egoni -rakkaudeksi ja lahjoittamiseki siten että vihani muuttuu rakkaudeksi. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin tämän työn luonne, että perustan yhteyden tämän korjaavan voiman-Luojan kanssa.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Previous Post:

Next Post: