Kasvatus Globaalissa Yhteisössä

Mielipide (L. Kotelnikova, Filosofian Instituutti, Venäjän Tiedeakatemia): ”Moderni kasvatus on osa globaalin yhteisön luomisen prosessia, inhimillisen ja oikeudenmukaisen maailman luomista. Tämän päämäärän saavuttaminen vaatii kasvatusprosessin läpi käymistä, antaen jokaiselle mahdollisuuden ymmärtää toisiaan ja maailmaa sen kaoottisessa liikkeessä kohti tietynlaista yhtenäistymistä.

”Kasvatuksen pitäisi muuttua henkilön jatkuvan kehityksen prosessiksi; sen pitää tarjota ymmärrystä henkilöstä itsestään, hänen ympäristöstään ja elämästä yhteiskunnassa. Pääasiallinen tehtävä, johon kasvatuksen pitää lähitulevaisuudessa valmistautua on oppia elämään yhdessä.”

Kommenttini: Monet kasvattajat maailmassa ymmärtävät modernin kasvatuksen ja koulutuksen  tehtävät. Meidän pitää sisällyttää heidät keskusteluihin kun luomme ja kehitämme kasvatusmetodeitamme.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Previous Post: