Meidän Täytyy Pelastaa Maailma

Mielipide (Christine Lagarde, Kansainvälisen Valuuttarahaston Toimitusjohtaja): “Maailman täytyy toimia nyt ehkäistäkseen 1930-luvin “momentin” ja ekonomisen katasrofin syöksykierteen, Kansainvälinen Valuuttarahasto varoitti eilen illalla.

“Lagarde sanoi: ‘Voisimme helposti luisua 1930-luvun kaltaiseen tilaan, hetkeen jossa luottamus ja yhteistyö hajoavat ja valtiot kääntyvät sisäänpäin, hetki joka lopulta johtaa syöksykierteeseen joka voisi nielaista koko maailman.”

“Lagarde lisäsi: ‘ Mutta mitä kaikkien meidän täytyy ymmärtää, on se että tämä on määrittävä hetki. Ei ole kysen yhden valtion tai alueen pelastamisesta. On kyse maailman pelastamisesta ekonomiselta syöksykierteeltä. Mitä kauemmin odotamme, sitä pahemmaksi se menee. Ratkaisu on kulkea eteenpäin yhdessä. Yhteinen taloutemme riippuu siitä.”

Kommenttini: Jos myönnämme, että koko maailma on riippuvainen toinen toisistaan. SItoutumattomiin yhteyden pitäminen velvoittaa kaikki valtiot kytkeytymään kiinteästi toisiinsa, mikä on tänä päivänä aika realistista.  Näin ollen kykenemme perustamaan yhtenäisen johdon maailmantaloudelle, nostamaan niiden tuloja jotka sitä tarvitsevat. Luomaan kiinteän yhteiskunnan järjestelmän emmekä pelkästään keinoja ylittää nykyinen kriisi vaan myös johdattaa ihmiset onnellisuuteen.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed