Oppitunteja Uudesta Maailmasta: Kaiken Tiedon Liittäminen Yhteen

Kysymys: Mistä voimme löytää spesialisteja, jotka yhdistävät kaikki eri aineet yhteen, kuten psykologian, sosiologian ja niin edelleen? Voimme kutusua psykologin joka kertoo osa-alueestaan, mutta mistä löydämme ihmisiä, jotka näkevät suuremman kuvan ja pystyvät liittämään kaikki aiheet yhteen?

Vastaus: Luulen että opiskelija, joka opiskelee näitä aineita ryhtyy liittämään niitä samanaikaisesti yhteen. Täytyy kuitenkin luonnollisesti olla olemassa toinen aihe, joka nitoo kaiken yhteen, erityisesti keskustelujen kautta.

Luulen että voimme muokata Baal HaSulamin artikkeleita, jättäen pois kaiken millä on tekemistä Kabbalan tai uskonnon kanssa saadaksemme suuren määrän materiaalia joka liittää kaiken yhdeksi suureksi kokonaisuudeksi. Se sisältää sellaisen määrän sisäistä voimaa, että henkilö kykenee liittämään yhteen kaiken aikaisemmin saavuttamansa tiedon.

Näin itse käytän kaikkea aikaisemmin saamaani tietoa, vaikka opiskelinkin niitä tietämättä mitään Kabbalasta. Käyttäen nyt Baal HaSulamin antamia työkaluja, näen samat periaatteet elektroniikan, fysiika, kemian ja lääketieteen saralla. Tämä auttaa minua liittämään kaikki tieteet yhteen. Luulen että voimme saavuttaa tämän kaventamalla materiaaliamme.

On selvää, että jos kirjan kappale, integroitu koulutus on omistettu historialle, tarvitsemme ihmisiä työstämään sitä: historioitsian, tämän osa-alueen ammattilaisen, Kabbalistin, jonkun joka kykenee näkemään koko kuvan. Kaiken opiskelumateriaalin täytyy tulla meiltä.

Jopa fysologian tai psykologian kurssit tulisi opiskella asettamissamme raameissa, sillä kenenkään ei tarvitse ipiskella ihmisen luurankoa tai ruumiinosia pelkästään tiedon takia. Meidän täytyy poimia vain perusasiat, näiden tieteiden yleistietämyksen.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed