Yhteinen Vai Erillinen Sukupuolikasvatus

Kysymys: Minkälainen kokoonpano pitäisi olla luokassa integroidun kasvatuksen kursseilla? Pitäisikö naisten ja miesten opiskella yhdessä, vai olisiko parempi opiskella erikseen, niin kuin lapset tekevät?

Vastaus: Uskon, että olisi hyvä eliminoida mahdollisimman monet häiriötekijät. Kun miehet ja naiset istuvat yhdessä, sääntönä, tämä johtaa ylimääräisiin häiriötekijöihin. Loppujen lopuksi olemme ihmisiä ja meillä on normaalit vaistot, mutta ne on paras eliminoida opintojen aikana.

Tähän päivään asti monet kasvatuslaitokset maailmassa harjoittavat erillistä sukupuolikasvatusta. Käytäntö osoittaa, että se on tehokkaampaa kuin yhteinen sukupuolikasvatus. Siksi on parempi erottaa miehet ja naiset.

Määrätyn valmistautumiskauden jälkeen, mies- ja naisryhmien pitää kuitenkin olla valmiita yhdistymään päämäärällä yhdessä keskustella ja selkeyttää yhteisiä aiheita. Silloin tulemme näkemään miten, käsitellyn materiaalin perusteella ja heidän vaihdettua ja vastaanotettua puolueettoman, integroidun näkökulman maailmasta, he käyttävät keskusteluja tai väittelyä aloittaakseen uuden ihmissuhdejärjestelmän luomisen. Kontrolloimalla toisiaan he alkavat luomaan jotain yhteistä: ei mies- eikä naispuolista, vaan kaikille yhteistä — prototyyppiä tulevaisuuden integroidulle yhteiskunnalle.

Mutta tässä meidän pitää keskustella suhtautumisestamme lapsiin ja vanhempiin, monta sukupolvea mukaan lukien, selkeyttää, väitellä ja sen mukaan toteuttaa nämä asiat.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Previous Post: