Takaisin Kouluun

Kysymys: Metodologiamme lasten kasvatuksesta (Integroitu Kasvatus) sisältää muutaman keskeisen periaatteen: erillinen sukupuolikasvatus tytöille ja pojille; nuoremmat lapset saavat opetusta vanhemmilta vertaisiltaan; lapset oppivat ”ympyrässä”, keskustelun kautta. Erityistä huomiota annetaan käytännölliselle, elämänläheiselle kasvatukselle, toisin kuin sen abstraktille osalle. Ovatko nämä periaatteet mitenkään erilaisia aikuisille?

Vastaus: Käytännöllisesti katsoen ei, sillä tässä mielessä olemme aivan kuin lapsia, jotka haluavat hallita uuden asian. Alamme nyt paljastaa uuden maailman, uuden elämän ja uuden suhtautumisen sitä kohtaan.  Meidän täytyy muuttua ja paljastaa uusi maailma itsellemme. Olemme kuin lapsia, joiden on opittava ymmärtämään tätä uutta, lähestyvää integroitua maailmaa.

Jotta välttyisimme kokemasta tämän lähestymisen modernin kriisin kokemuksena, tekojemme pitäisi olla suunnattuja siirtymiseen harmonian tilaan tämän integroituneen, yhtenäisen maailman kanssa.

Tänään luonto alkaa käsitellä meitä kuin integroitua, yhdistettyä, vastavuoroisesti tasapainotettua järjestelmää, jossa kaikki osat ovat tasapainotilassa, kannatettuja sekä keskinäisessä suostumuksessa. Olemme kaikkein tärkein elementti tässä järjestelmässä! Sen eteen meidän pitääkin työskennellä hyvin ahkerasti ja ymmärtää, että tämä kaikki ei ole jonkun päähänpisto, keksintö tai filosofinen olettamus, vaan todellakin luonnonlaki.

Vähitellen ja vääjäämättä tämä laki toteuttaa itseänsä ihmisyhteiskunnassa, vaikka emme vastaa siihen. Sanokaamme, että joku yrittää asettaa meidät pyöreään kehykseen, vaikka me olemme neliön muotoisia, emmekä millään voi toimia pyöreässä viitekehyksessä — tästä johtuu kriisi. Tästä syystä jokaisen aikuisen on jälleen istuttava koulun penkillä ja oppia elämään uudessa maailmassa, valmistauduttava siihen.

Kysymys: Puhuit siitä tosiasiasta, että kokemuksesi perusteella lasten kasvatuksesta keskuksessasi, oppituntien pitää tapahtua ympyrässä ja ne pitää kuvata, jotta lapset voivat myöhemmin nähdä miltä he näyttävät sivusta katsottuna. Tämä on hyvin tehokas menetelmä. Toimiiko se myös aikuisten kanssa?

Vastaus: Voit käyttää aivan samaa menetelmää, sillä iällä ei ole väliä. Ainoa, jolla on väliä on asemamme suhteessa uuteen maailmaan, uuteen yhteiskunnalliseen järjestelmään, johon meidän on siirryttävä. Suhteessa siihen olemme lapsia ja meidän on opiskeltava sitä ja vähitellen muunnuttava, muotouduttava siihen sopiviksi.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed