Universumin Uusi Ajatusmalli

Ihmiskunnan tämän päivän kehitys tuo meidät hyvin kiinnostavaan johtopäätökseen: Kun aikaisemmin uhrasimme ainakin kymmenen tuntia päivässä työlle, tänään asenteemme tätä kohtaan on muututtava juuriaan myöten. Meidän ei tulisi etsiä töitä. Jokaisen pitää tehdä töitä vain siinä määrin kuin häneltä vaaditaan normaalin ja arvokkaan elämänlaadun varmistamiseksi.

Tämä ei ole pelkkä vähimmäismäärä, vaan tarkka standardi, hyväksytty välttämättömänä. Me emme  pyri tuottamaan yli tämän tason, ymmärtäen, että tämä on ainoa tapa saavuttaa tasapainotila ympäröivän luonnon kanssa. Tasapaino vastaanottamisen voiman ja lahjoittamisen voiman välillä – määrä, jonka jokainen saa yhteiskunnalta on määrä, jonka hän antaa takaisin sille – se tasapainottaa meitä, koko ihmisyhteiskuntaa suhteessa luontoon.

Seurauksena iso määrä ihmisen ajasta tulee vapautumaan. Kuilun, joka on tulosta tästä, on täytyttävä tämän harmonian saavuttamisella. Henkilön pitää kehittyä olemalla vuorovaikutuksessa ja yhtenäistymällä muiden ihmisten kanssa. Se tosiasia, että 7 tai 8 tuntia ihmisten ajasta vapautuu ja jää täyttämättömäksi on asia, joka on luonnon suunnitelman etukäteen liikkeelle panema. Ei ole sattumaa, että olemme kehittäneet teknologiamme, viestinnän ja kansainväliset liiketoiminnat ja palvelut sellaisiin mittasuhteisiin, että voimme, samalla kun sananmukaisesti työskentelemme vain kaksi tuntia päivässä, varustaa itsemme kaikella välttämättömällä.

Tämä on luonnon järjestämää, ja meidän pitää nähdä tämä puolueettomana todellisuutena. Vapautettu aika on erityisesti tarkoitettu meille, jotta voimme saattaa itsemme tarvittavaan tasapainoon. Silloin tulemme paljastamaan kokonaan uuden luonnossa sijaitsemisen tason: sen suunnitelman tason, ylemmän hallinnon. Alamme vähitellen aistia mekanismin, joka hallinnoi koko universumia, meidät mukaan lukien.

Meidän pitää selittää tämä ihmisille ja määrätyn ajan ohjata heitä kohden uutta elämän näkemystä.  Tämä on moderni ajatusmalli, jonka ihmisten pitää ymmärtää ja tottua siihen. Heidän pitää muuttaa kokonaan ajatuksensa, suunnitelmansa ja asenteensa elämään, maailmaan ja kaikkeen muuhun. Toisin sanoen kaikkein tärkeimmän aatteen, ylimmän arvon pitäisi olla ”me” — yhtenäisyyden saavuttaminen keskuudessamme ja tasapainon luonnon kanssa.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Next Post: