Altruismin Psykologia

Kysymys: Miten voimme välttää itsekkyytemme vaaran ja muuntaa selvennyksen siitä psykologiaksi?

Vastaus: Psykologiassa ei ole mitään pahaa. Itse asiassa kabbala on sisäinen henkinen psykologia. Tämän maailman psykologia on luonteeltaan itsekäs; se tutkii ihmisen egoa.

On kuitenkin olemassa toisenlainen psykologia, joka keskittyy niiden tutkimiseen, jotka pyrkivät kehittämään lahjoittamisen ominaisuuden sisässään, jotka oppivat työskentelemään lahjoittamisessa ja näkemään todellisuuden tämän ominaisuuden kautta mieluummin kuin vastaanottamisen ominaisuuden kautta. Tällaista psykologiaa kutsutaan Kabbalan Viisaudeksi. Tämä on ainoa ero näiden kahden psykologian lajien väillä.

Tämän maailman psykologia opiskelee halun käyttäytymislakeja, joka mielii täyttymystä itsensä tähden. Kabbalan viisaus tutkii halun käyttäytymislakeja, joka mielii täyttymystä lahjoittamisen tähden.

Henkinen psykologia johtaa itsensä tutkiskeluun. Se on työkalu, joka mahdollistaa Luojan rakastamisen saavuttamisen seuraavasti: halumme miellyttäminen, järki ja sydän, ryhmä, luomisen päämäärä, kytköksemme ryhmään ja keskinäinen tae keskuudessamme. Päämäärän mukaan, jonka olimme asettaneet itse, opiskelemme kabbalaa mieluummin kuin pelkkää psykologiaa.

Se voi vaikuttaa psykologialta, mutta itse asiassa se on itsemme korjattu versio. Materiaali, jota opiskelemme on aistimme ja halumme saada mielihyvää. Tämä on psykologian teema, sillä sen päämäärä on opettaa meitä miten voida paremmin.

Muut tieteet, kuten fysiikka ja kemia tavoittelevat muita, abstraktimpia päämääriä. Itse asiassa kehitämme niitä vain voidaksemme paremmin. Olemme kykenemättömiä tekemään pienintäkään liikettä tässä maailmassa, joka tavoittelee vaihtoehtoista päämäärää.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed