Kello Tikittää

Jokainen aamu, ennen luentoa nousemme taasen jaloillemme ja aloitamme puhtaalta pöydältä. Sama voi tapahtua myös päivän aikana. On kirjoitettu, ” Muuttukoot jo kuulemasi asiat sinulle uusiksi asioiksi jokaisena päivänäsi.” Ihmisen tulee aina kokea olevansa uusi luomus, luoden yhä uudelleen tuoreen yhteyden, aloittaen henkisen työn ja lähestyen Luojaa.

Aina kun hän uusiutuu, hän toteuttaa Reshimotit, kunnes hän saavuttaa tyydyttävän määrän niitä. Luku ei ole etukäteen tiedossamme, mutta kello tikittää ja pyörät pyörivät, muuttaen numeroita ja jossain vaiheessa pääpyörä vasemmalla loikkaa yhdestä numerosta seuraavaan. 

Niin myös me. Siksi meidän pitää alati uudistaa yhteys, intentio ja pyrkimyksemme päämäärään. On kirjoitettu: ”Teon lopputulos löytyy alkuperäisestä ajatuksesta.” Minun täytyy pitää mielessä päämäärä, jonka haluan saavuttaa, jo nyt. Mikä on suuntani? Mitä tarkalleen haluan? Minun pitää kuvitella tämä mielessäni yhä uudelleen, mutta aina tarkemmin, selkeämmin, todellisemmin ja tuntuvammin.

Lopullisessa päämäärässä kaikki toiveeni, ponnisteluni, haluni ja pettymykseni yhtyvät, sulautuvat yhteen ja täyttyvät. Työni on suoritettu loppuun lopullisen yhteyden pisteessä, pisteessä nimeltään ”yhtenäistymisen pisara”. Sen sisällä, koko havaittava todellisuuteni  ja Luoja (antamisen tai lahjoittamisen ominaisuus, Ylempi Voima) muuttuu yhdeksi ja kokonaiseksi. Se on tila joka minun pitää kuvitella mielessäni jo nyt.

Baal HaSulam ilmaisee asian näin: Henkilön täytyy pyrkiä Israelin, Tooran ja Luojan yhtenäistymiseen. Ilmaise asia miten haluat. Tärkein asia on kuitenkin ajatella lopullista yhtenäistymisen pistettä. Mitä selkeämmin kuvittelen sen tunteissani ja mielessäni, sitä enemmän iloa siitä pitäisi koitua minulle. Silloin toteutan epäilemättä senhetkisen Reshimon ja edistyn asteittain kohti toimenpiteen loppua.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Previous Post:

Next Post: