Onnellisuus Kriisissä

Uutisissa (GALLUP): “Useammat ja useammat Eurooppalaiset ‘kärsivät’ ennenmminkin kuin ‘menestyvät’ eri maissa finanssikriisin iskettyä, mukaan lukien ne (maat) jotka ovat jo alottaneet säästötimet tai ovat juuri aloittamassa niitä. Enemmän kuin yksi viidestä asukkaasta Bulgariassa, Romaniassa, Kreikassa, Latviassa ja Portugalissa määrittelee elämänsä niin huonoksi, että statistisesti sen voidaan katsoa tarkoittavan kärsimystä. Suurin ero kärsimyksen ja menestyksen välillä on Bulgariassa, jossa 45% kärsii ja vain 5% menestyy.

Gallup määrittelee vastaajan hyvinvoinnin kolmen eri muuttujan, menestyksen, hyvinvoinnin ja kärsimyksen kautta sen mukaan, kuinka he määrittelevät nykyisen ja tulevan elämänsä 0-10 portaisella Cantrilin SAT- asteikolla( Cantril Self-Anchoring Striving Scale.)

Kommenttini: Loppujen lopuksi löydämme ihmiskunnan hämärästä ja alhaisen henkisyyden tasolta – oman kehityksensä mukaisesti. On kuitenkin tärkeää ymmärtää että tällä kertaa se ei ole loppu, vaan uuden alku! On kuitenkin vaikeaa nähdä tulevaisuutta suhteessa menneeseen, sillä tulevaisuus on vastaikkainen egoomme nähden. Näin ollen uudenlaisen tiedon levittämiselle, uudelle kasvulle on olemassa tarve.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Previous Post: