Vastakohtaisuuksiin Perustuva Työ

Kysymys: Kuinka yhdistän kaksi tilaa, kun yhdessä minun tulee pyytää apua ystäviltä yhtenäistyäkseni ja toisessa minun tulee olla pieni suhteessa ryhmään?

Vastaus: Henkilön täytyy olla samanaikaisesti kahdessa tilassa. Toisallta ajattelen olevani suuri ja ystävieni pelastuminen riippuu minusta. Toisaalta ajattelen olevani pieni ja olen täysin riipuvainn heistä. Näiden kahden tiln ei tulisi eliminoida toinen toistaan. Henkisyys rakentuu aina kahdelle tilalle, mutta meillä on tämän suhteen ongelma.

Itse asiassa, maailmassamme on vain yksi vaikuttava voima, vastaanottamisen voima. Tämän vuoksi olemme kykenemättömia tuntemaan ylempää maailmaa joka oli luotu kahdesta voimasta. oikean ja vasemman linjan yhdistelmästä. Lisäämme keskimmäisen linjan, joka sisältää vastaanottamisen ja lahjoittamisen voimat. Niiden väinen tasapaino luo sisäisen täyttymyksen yhtenäisyytemme pisteessä.

Lopuksi jatkuvan pyrkimyksemme olla kahden linjan välissä- ristiriidassa, minä, Luoja ja ryhmä, kaikki yhdessä tai erikseen- täytyy yhdistyä ja liittyä minussa olevaan järjestelmään jossa kierrän vapaasti niiden välissä.

Kaikki maailmassamme on rakentunut kahden voiman vuorovaikutukseen, laajentumiseen ja supistumiseen, plus ja miinus. Ongelma on siinä, että nämä voimat liittyvät egoistiseen vastaanottamiseen. Meidän täytyy ryhtä muovaamaan täysin erilaista sisäistä rakennetta itsessämme, rakennetta jossa vastaanottamisen ja lahjoittamisen voimat todella ovat vastakkaisia. Luomme nimittäin tämän sielun järjestelmän  kohoamalla tämän ristiriitojen yläpuolelle.

Joten sinun ei tarvitse huolehtia siitä, että joutuisit mitätöimään nämä kaksi voimaa. Sinun tulee sen sijaa elää ristiriidassa, pyrkiä olemaan täydellisessä yhtenäisyydessä toisten kanssa erilaisten ongelmien läsnäolosta huolimatta.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed

Previous Post: