Neuvo Vastasyntyneen Hoitoon

Kysymys: Luennolla sanoit, että keskeisin asia oppilaillesi juuri nyt on kasvattaa tunnetta, joka on herännyt heidän keskuudessaan (yhteinen halu keskinäisen lahjoittamisen ominaisuuteen), joka on heistä  jo itsenäisesti olemassa, aivan kuten vastasyntynyt, joka on irti äidistään. Miltä tulevien tekojemme tulisi näyttää?

Vastaus: Nyt meidän pitää vain pyrkiä kasvattamaan vastasyntynyttä halua käyttämällä itsekkyyttä, joka on ilmennyt meissä. Meidän tulisi liittää se yhteiseen kytkökseemme ja siten vahvistaa sitä, aivan kuten atleetti, joka vahvistuu käyttämällä vastusta liikuntavälineistä.

Kysymys: Kun kytkös on kerran havaittu maailmanryhmän miespuolisen osan avulla, miten naispuolinen osa osallistuu tähän?

Vastaus: Naispuolinen osa tukee miehiä tässä, velvoittaa, vahvistaa ja tyynnyttää heitä. He osallistuvat myös aktiivisesti keskinäisen takeen idean, ihmiskunnan integroidun kytköksen levittämiseen 99%:lle, tarkoittaen julkiselle yleisölle.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed