Asuinpaikka: Ryhmä

Kysymys: Luennon aikana meidän tulee pyrkiä yhteen paikkaan ja yhtenäistyä samaan pisteeseen. Vuosien aikana olen kuitenkin kehittänyt erilaisia mielikuvia henkisestä ilmiöstä. Lukiessani Binasta ja Malkhutista hahmotan ne eri tavalla. Onko mahdollista supistaa ne yhteen pisteeseen?

Vastaus: Niiden pitää todella muuttua yhdeksi ja kokonaiseksi. Itse asiassa bina ja malkhut ovat Luojan ja luomisen ominaisuuksia. Emme tarkalleen tiedä mitä tämä pitää sisällään, mutta siitä huolimatta heidän välinen yhteytensä ja suhteensa viittaa yhtenäistymiseen.

Bina alentaa osan itsestään Malkhutiin, kirjaimet ”ELE” nimestä Elokim. Malkhut kohoaa Binaan, muuttaen nimen MA MIksi. Kuvauksista näistä tapahtumasarjoista Zoharin Pyhässä Kirjassa, havaitsemme sidokset jotka kytkevät nämä toisiinsa.

Vastaavasti meidän tulee kehittää intentiotamme. Yhtenäistymällä ryhmän kanssa. Näen sen paikkana, Binan ominaisuuden polttopisteenä, jossa ”antaminen” (lahjoittaminen) tai Elokim paljastuu. Juuri siellä herätän haluni ja kaipuuni. Juuri siellä haluan yhtenäistyä korjattuna osana Malkhutia.

Toivon että Bina voi auttaa ELEn astioiden (työkalujen) avulla, jotka ovat tarkoituksella alennettuja hoivatakseen minua, ollakseen minulle äidillinen kohtu ja kasvattaakseen minut henkisyyteen. Näin minun tulisi suhtautua Ryhmään.

Ryhmä on järjestelmä jolle on annettu oikeus esitellä Elokim, HaVaYaH minulle. Samassa paikassa saan ravintoa, siellä Valot ja muutos saavuttavat minut.

”Hedelmöitymiseni” ryhmässä riippuu vain siitä miten kykeneväinen olen torjumaan itseni sen edessä. Ylempi Ainoa voi ottaa minkä muodon tahansa, mutta se tapahtuu vain siinä määrin kun ”alempi” kohottaa itsensä torjumisen asteikolla ja muuttuu Hänen kaltaisekseen, käyden läpi hedelmöitymisen vaiheet, ruokinnan ja aikuisuuden.

Tätä haluan kun altistan itseni Ryhmän vaikutukselle, sille paikalle joka ravitsee meitä. Tämän tulisi olla intentioni luennon aikana, että alituisesti haen paikkaani tarinassa Binan ja Malkhutin keskinäisestä suhteesta.

Ne kytkeytyvät toisiinsa Zeir Anpinin välityksellä, HaVaYaHin , armeliaisuuden ominaisuuden, Valon kautta. Tämä on se järjestelmä joka kehittää meitä. Alueemme on Binan alempi osa, Zeir Anpin ja itse Malkhut. Siellä koko elämämme on, sekä aineellinen että henkinen.

Tämä siitä syystä että todellisuus on yksi ja ainoa. Vaikka näemme nyt ainoastaan kuvitteellisen kuvan, se on virhe havainnoimisessamme, kuvitelma joka on heikon ymmärryksen ja aistimuksen aikaansaama. Kun sumu alkaa hälvetä, Korkeampi Maailma käy toteen siellä, Ryhmämme kytköksessä, muiden sielujen kanssa, kytköksessä AHPn kautta, eli Binan (ZATin) alemman osan kautta, Zeir Anpinin ja Malkhutin.

Tästä kabbalan tiede puhuu yhtenään. Ilmaus suhteestamme Luojaan, yhtenäisyydestämme HaVaYaHin ja Elokimin kanssa, joka meidän tulee saavuttaa.

Näin ollen meidän tulee ymmärtää että ZAT de Bina on korjattu Ryhmä jossa löydämme itsemme. Sen enempää emme tule paljastamaan. Havaitsemme ainoastaan minkä asteinen  kykymme yhtenäistyä Binan alemmassa osassa on, tarkoittaen Ryhmää. Se on paikkamme. Antautuessamme sen voimalle, tulemme paljastamaan aidon todellisuutemme, joka vielä on kätketty meiltä utuisen aistimuksen harson taakse.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed