Mikä On Hyvä Ja Mikä On Paha?

Uudistavan Valon voima mahdollistaa henkilölle lahjoittamisesta nauttimisen. Silloin hän vihdoin oivaltaa, että se tarkoittaa paalaamista Valon lähteelle, eli hyvyyteen.

Kaikki se mistä henkilö nautti itsekkäässä halussaan, tuo hänelle nyt kärsimystä ja kaikki mistä hän itsekkyydessään kärsi, tuo hänelle nyt nautintoa. Kaikki on nyt vastakkaiseksi käännettyä, niin kuin on sanottu: ”Näin vastakohtaisen maailman”.

Kaikki on kääntynyt ylösalaisin, sillä muuta ei ole kuin kaksi vaikuttajaa: joko vastaanottaminen tai lahjoittaminen. Ei ole muuta kuin nämä kaksi sensaatiota: Yksi tai toinen, niin että kun yksi kasvaa, toinen kutistuu ja päinvastoin.

Joten meidän pitää ymmärtää, että edistymisemme on mahdollinen vain kiitos ylemmälle Valolle, joka antaa meidän aistia, että lahjoittaminen on hyvä ja vastaanottaminen itsensä tähden on paha. Vasta silloin voimme edistyä, eikä ennen sitä.

Samalla tavalla kun nyt työskentelen täyttääkseni vastaanottamisen haluni, tulen työskentelemään täyttääkseni haluni lahjoittaa. Mutta kun toimimme lahjoittamisen hyväksi, työskentelemme yhteisessä astiassa, Iäisyyden Malkhutissa, yhteisessä sielussa.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed