Kysymyksiä Israelista Ja Vastaanottamisen Halusta

Kysymys: Mikä osa yhteisen sielun “Kehoa” Israel tulee olemaan? Onko se alkio vai Adam?

Vastaus: Se tule olemaan pää, sillä “Isra-El” tarkoittaa “Li-Rosh” tai “Minun pääni” kuten Luoja on sanonut. Kaikki maailman ihmiset, jotka pyrkivät paljastamaan Luojan kuuluvat tähän osaan yhteistä sielua.

Kysymys: Ilmenikö tietoisuus olemassa olevista miellyttävistä haluista lahjoittamisen haluna ja loiko vastaanottamisen halu egoismin? Näyttääkö egoismi sen äärimmäisessä muodossa samankaltaisuuksia erikoisuuksiin, jotka astrofysiologiassa on selitettävissä “mustilla aukoilla” ottaa vain vastaan? Voidaanko egoismin häkistä murtautumista verrata astian (Kli) hajoamiseen, jossa egoismin hajoaminen on vastaanottamisen halun muuttuminen vastakkaiseksi, antamisen haluksi?

Kehittyykö egoismin hajoamisesta ja lahjoittamisen halujen yhdistelmästä (jotka ilmenevät yksitäisissä sieluissa) olento jolla on halu lahjoittaa? Voidaanko tätä yhtynyttä prosessia verrata henkisyydessä alkuräjähdykseen , joka loi materialistisen maailman? Onko antamisen ja vastaanottamisen halun luominen “henkisen erikoisuuden” hajoaminen joka ilmeni ihmisen tasolla materialistisen erikoisuuksien hajoamisena (alkuräjähdyksenä)?

Onko elämämme tarkoitus todellisuudessamme ajaa henkisen todellisuuden kehittymistä yksilöiden tarkoituksellisena egon astian hajoamisena (epätasapainona antamisen ja vastaanottamisen tietoisuuden välillä?) Onko yksilön tietoinen tarkoitus hajottaa oma egoismin astiansa samankaltaisesti sen alkuperäiseen tarkoituksen, jossa Luoja Loi nämä halut?

Vastaus: Jätän kysymyksesi tähän, vastaus niihin kaikkiin on “kyllä”!

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed