Ihmiskunnan Yhteinen ”Lauma”

Olemme hyvin toisistamme poikkeavia ja omaamme eri tason haluja, mutta jokaisella on oma yksilöllisyytensä, oma roolinsa, vaikka se vaikuttaakin olevan hyvin rajattu. Ei ole olemassa mitään velvoitetta ”kurkottaa tähtiin” tai tavoitella jotain ylevää. Kukaan ei ole toistaan parempi tai huonompi.

Kun saavutamme yhteisen kytköksen välillämme, jokainen meistä saavuttaa täydellisen tietämyksen ja totaalisen tietouden universumista. Jokainen muuttuu ”vapaaksi linnuksi”, joka on kytkeytynyt muihin. Silti kukaan ei tule hallinnoimaan meitä, paitsi yleinen halu, päämäärä ja suunnitelma.

Toisin sanoen, tulemme kytkeytymään muihin ja samalla jäämme täysin vapaiksi. Aistimme yhteisen ajatuksen aivan kuten lintu parvessa. Lintu ei aisti itseään tai muita. Se aistii vain yhteisen ajatuksen: minne kääntyä, miten lentää ja mitä tehdä seuraavaksi. Tämä yhteisöllisyys muuttuu sen henkilökohtaiseksi vahvuudeksi.

Ollessamme osa yleistä järjestelmää, teemme päätöksiä yhdessä muiden kanssa, sitten toteutamme päätöksemme ja saavutamme tuloksia. Seuraava päätös tapahtuu samanaikaisesti jokaisessa, yhdessä toteuttamisen ja tuloksen kanssa.

Toisin sanoen, me muutumme yhteiseksi kehoksi. Jokainen henkilö hoitaa muita ja itseään. Saavutamme siis ylemmän voiman tason, joka hallinnoi ihmiskuntaa ja me olemme ihmiskunnan sisällä.

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbala ja elämän tarkoitus" Comments RSS Feed